Knowledge

วิธีวัดขนาดแหวน


เครื่องมือวัดขนาดแหวน

วิธีวัดขนาดแหวนแบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง มีหลายวิธี เรามาดู 2 วิธีง่ายๆกัน หากเราไม่ได้มีที่วัดขนาดแหวน

วิธีที่ 1 วัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของแหวน ว่าขนาดกี่มิลลิเมตร แล้วมาเทียบกับตาราง

ตารางการวัดขนาดแหวน

วิธีที่ 2 ตัดกระดาษมาพันรอบนิ้ว แล้วใช้ปากกา ทำสัญลักษณ์ไว้ แล้ววัดความยาว เทียบกับตาราง

#วธวดขนาดแหวน #ตารางเทยบขนาดแหวน

Featured Posts