top of page

Knowledge

รูปแบบการฝังเพชรหัวแหวน


รูปแบบการฝังเพชรหัวแหวน

การฝังเพชรหัวแหวนจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ

1. แบบ PRONG หรือ หนามเตย

Four prong , Six prong หรือ 4 เตย , 6 เตย

การฝังเพชรในลักษณะ 4 เตยนี้ มีให้เห็นกันอยู่เป็นจำนวนมาก นั่นก็คือ แหวนหมั้น แหวนแต่งงานต่างๆ สำหรับคุณผู้หญิงนั่นเอง ส่วนใหญ่มักจะนิยมฝังในลักษณะของเพชรกลม เป็นการทำให้เพชรดูโดดเด่นขึ้นมา การฝังเพชรในลักษณะนี้ เพชรจะไม่ถูกบดบังมาก ทำให้การเปล่งแสงของเพชรดูเจิดจรัสขึ้นมา และยังสามารถเห็นเลขที่เลเซอร์บริเวณขอบเพชรอีกด้วย นอกจากการฝังแบบ 4 เตยแล้ว ยังมีการฝังแบบ 6 เตย , 8 เตย ขึ้นอยู่กับขนาดเพชร และการออกแบบนั่นเอง

Double prong หรือ เตยคู่

การฝั่งเพชรแบบเตยคู่ มีลักษณะคล้ายกับการฝังแบบ 4 เตย แต่จะเพิ่มขาเตยขึ้นมาให้เป็นคู่ คือ 1 มุมจะมีเตยอยู่ด้วยกัน 1 คู่ มักนิยมใช้กับเพชร Emerald , Cushion หรือเพชรกลมขึ้นอยู่กับการออกแบบ และขนาดของเพชร ส่วนใหญ่จะทำเป็นแหวนหรือต่างหู

V-Prong หรือ เตยตัว V

เตยตัว V หรือหัวเรือ มีลักษณะเตยเป็นรูปตัว V ทำมุมเป็นองศากับเพชรเหมาะสำหรับเพชรที่มีปลายแหลม เช่น Princess , Marquise หรือเพชรรูปหัวใจ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มุมของเพชรนั้นเสียหาย

2. แบบ SET

Bezel set หรือ การฝังหุ้ม

การฝังหุ้ม คือการหุ้มด้วยโลหะของตัวเรือนบริเวณขอบเพชรทั้งหมด เป็นวิธีฝังที่มีความปลอดภัยสูงกับเพชรมาก เพราะขอบเพชรที่โดนหุ้มอยู่นั้นจะไม่ถูกกระทบกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้เลย แต่วิธีนี้จะทำให้การเปล่งแสงของเพชรน้อยลง แต่ก็ทำให้เพชรดูมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าปกติอีกด้วย

Bar set หรือ การฝังเสียบ

การฝังเสียบ เป็นการฝังโดยการใช้ขอบของตัวเรือนเป็นที่ยึดเกาะของเพชร ส่วนใหญ่จะใช้ในการทำแหวนแถวที่มีลักษณะเป็นแนวยาวโดยการเรียงเพชรต่อๆกัน ตามแนวขอบของตัวเรือน เพชรจึงถูกป้องกันเป็นอย่างดี แต่วิธีนี้ต้องใช้ความแม่นยำ และความชำนาญของช่างฝังเป็นอย่างมาก เพราะถ้าทำไม่แน่นหนาก็อาจทำให้เพชรหลุดได้ง่าย

3. แบบ BEZEL

Half bezel การฝังเพชรแบบหนีบ

Half bezel หรือ ฝังแบบหนีบ

การฝังแบบหนีบ คือ เพชรจะถูกยึดด้วยโลหะของตัวเรือนทั้งสองข้าง ที่มีลักษณะเหมือนการหนีบวัตถุไว้ โดยจะมีร่องที่ยึดเพชรไว้ด้านในของตัวเรือน เป็นวิธีที่เพชรโดนบดบังน้อยที่สุดจึงทำให้เพชรส่องแสงได้ดี แต่ก็เสี่ยงต่อการโดนกระทบกระทั้งจากภายนอกได้ง่ายอีกด้วย

4. แบบ TIPPED

Diamond tipped หรือ การฝังเพชรที่หัวเตย

การฝังเพชรที่หัวเตย คือการนำเพชรเม็ดเล็กมาฝังไว้บริเวณหัวเตยด้านบน เหมือนเป็นการซ่อนหัวเตยด้วยการฝังเพชรลงไปในตัว ทำให้เวลามองก็จะเห็นแต่เพชรไม่เห็นส่วนที่เป็นหัวเตยนั่นเอง ทำให้เพชรมีความโดดเด่น และมีเสน่ห์ชวนให้น่ามองอีกด้วย

Featured Posts

Recent Posts

Search By Tags

Archive

No tags yet.

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page